Tuesday, November 29, 2011

Čudna šuma: Maslina & Jorgovan; Mašta bašta: Magnolija | Olive, Lilac & Magnolia . Handmade necklaces

Čudna šuma: Maslina & Jorgovan . Olive & Lilac

Maslina . Olive

Jorgovan . Lilac

Mašta bašta: Magnolija . Magnolia

No comments:

Post a Comment