Saturday, November 5, 2011

Tamna je noć | Dark night . Handmade brooches

Tamna je (tamna) noć . (dark) Dark night

Tamna je (zlatna) noć . (golden) Dark night

2 comments: